13 Czerwiec, 2021   

Przewierty sterowane

Firma "Sanitex" oferuje usługi w zakresie wykonywania bezwykopowego układania sieci metodą przewiertów sterowanych w technologii HDD pod przeszkodami terenowymi, takimi jak: drogi, chodniki, rzeki, rowy melioracyjne, torowiska oraz w gęsto zabudowanych terenach miejskich o dużym zagęszczeniu mediów. Technologia przewiertów sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotażowego, następnie jego rozwierceniu do odpowiedniej średnicy przy użyciu rozwiertaków i wciągnięciu zaprojektowanej rury osłonowej, przewodowej lub kabla. W przypadku wystąpienia na trasie przeszkód terenowych możemy ominąć je poprzez zmianę kierunku i głębokości wiercenia.

Horyzontalne przewierty sterowane wykonywane są wiertnicą VERMEER D36x50 SERIA II.

Zalety przewiertu sterowanego:

  • uniknięcie ograniczenia ruchu na drogach oraz związanych z tym opłat
  • brak konieczności kosztownego odtwarzania nawierzchni, czynności koniecznej przy tradycyjnych metodach
  • znaczne skrócenie czasu ułożenia sieci
  • zredukowanie do absolutnego minimum ingerencji w środowisko naturalne

Przewiert sterowany pod ul. Grobla w Gorzowie Wlkp., od centrum handlowego "Nova Park" do rzeki Warty o śr. 315mm i długości 136mb

Zaloguj się | | Zarejestruj | Systemy CMS - WebCM: telvinet.pl