20 Październik, 2019   

Przewiert sterowany w Gorzowie Wlkp., od CH "Nova Park" do rzeki Warty

Uzbrojenie terenów drogi w Kostrzynie n/Odrą, głębokość wykopu 7,30mb

"Zwodociągowanie Doliny Noteci", sieć wodociągowa o długości ponad 50km na terenie Gminy Zwierzyn, projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami do budynków wielorodzinnych, ul. Szarych Szeregów i Obrońców Pokoju w Gorzowie Wlkp.

Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Rzepinie

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w CzaplinkuBudowa sieci kanalizacyjnej w Starym KurowieBudowa separatora podczyszczającego ścieki opadowe z miejskiej kanalizacji deszczowej ul. Szpitalna Gorzów Wlkp.

Załącz zdjęcie: Upload an ImageZaloguj się | | Zarejestruj | Systemy CMS - WebCM: telvinet.pl